Anmälan om intresse för uppdrag i kyrkofullmäktige (Södra Vedbo pastorat)

Information om kyrkofullmäktige
Kyrkofullmäktige är pastoratets högst beslutande organ och ledamöterna väljs genom direkta val. Både funktionen som kyrkofullmäktige och själva valets genomförande kan liknas med kommunfullmäktige inom en kommun. Kyrkofullmäktige tar upp ärenden som är av större vikt som t.ex. mål, riktlinjer, organisation, budget och andra viktiga ekonomiska frågor. Kyrkofullmäktige i Södra Vedbo pastorat består av 25 ledamöter och har 4 planerade sammanträden per år.

Läs mer om kyrkofullmäktige i Södra Vedbo pastorat här, www.svenskakyrkan.se/sodravedbopastorat/kyrkofullmaktige.

facebook Twitter Email