Förbättra trafiksituationen vid Stockholmsvägen/Grenadjärgatan

I centralorten finns det två korsningar som av många uppfattas som osäkra och där det både hänt, och hållit på att hända, trafikolyckor. Vi vill förbättra trafiksituationen i dessa korsningar.
Läs mer

Inrätta en visselblåsarfunktion

Flera större organisationer har idag en visselblåsarfunktion. Eksjö kommun är, än så länge, tyvärr inte en av dessa organisationer vilket vi vill ändra på.
Läs mer

Medlemsmöte med Tobias Baudin

Onsdagen den 2 juni kl. 18:30 genomför Socialdemokraterna i Eksjö kommun ett digitalt medlemsmöte där vi får besök av Kommunals ordförande, Tobias Baudin.
Läs mer
facebook Twitter Email