DIANA LAITINEN CARLSSON (S) OCH KRISTINA CARLO (M) NOMINERAS TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES PRESIDIUM

Socialdemokraterna och Moderaterna kan nu berätta vilka namn som ska nomineras till uppdragen som kommunfullmäktiges ordförande respektive kommunfullmäktiges förste vice ordförande.
Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNA OCH MODERATERNA STYR TILLSAMMANS I EKSJÖ KOMMUN 2023-2026

Socialdemokraterna och Moderaterna är överens om att ingå koalition för att styra Eksjö kommun i majoritet under mandatperioden 2023-2026.
Läs mer

Socialdemokraterna avvaktar med budgetförslag

När ledningsutskottet behandlade Eksjö kommuns budget för 2023-2025 valde Socialdemokraterna att inte lägga fram ett eget förslag, bland annat för att inte skapa låsningar inför framtiden.
Läs mer
facebook Twitter Email