AK-styrelsen

Eksjö Arbetarekommun (Eksjö AK) är vår lokala partiorganisation på kommunnivå. Den nuvarande AK-styrelsen ser du nedan.

Inom styrelsen finns också ett verkställande utskott (VU) där ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör ingår.

Mejladresserna nedan vidarebefordrar ditt mejl till respektive person, det innebär att du får svar från en annan mejladress än den du mejlar till. Vill du komma i kontakt med styrelsen hänvisar vi i första hand till vår ordförande.

OBS: För att skicka ett mejl kopierar du mejladressen nedan och byter ut ”[at]” till ”@”. Detta är en åtgärd för att minska risken för skräppost till våra mejladresser.

Ordförande
Mikael Andreasson
Tfn: 070-601 04 23
E-post: mikael.andreasson[at]socialdemokraternaeksjo.se

Vice ordförande
Maria Österberg
Tfn: 076-116 09 26
E-post: maria.osterberg[at]socialdemokraternaeksjo.se

Sekreterare
Henrik Simonsen
Tfn: 070-313 91 32
E-post: henrik.simonsen[at]socialdemokraternaeksjo.se

Kassör
Stig Andersson
Tfn: 070-187 11 35
E-post: stig.andersson[at]socialdemokraternaeksjo.se

Studieorganisatör
Felizia Pedersen Dambo
E-post: felizia.pedersen.dambo[at]socialdemokraternaeksjo.se

Medlemsansvarig
Monika Vernblom
E-post: monika.vernblom[at]socialdemokraternaeksjo.se

Ledamot
Ingela Johansson
E-post: ingela.johansson[at]socialdemokraternaeksjo.se

Ledamot
Jonny Stenbäck
E-post: jonny.stenback[at]socialdemokraternaeksjo.se

Ledamot
Karolina Holmberg
E-post: karolina.holmberg[at]socialdemokraternaeksjo.se

Adjungerad ledamot, S-kvinnor
Vernisa Gazibara
E-post: vernisa.gazibara[at]socialdemokraternaeksjo.se

facebook Twitter Email