Bli förtroendevald

Som förtroendevald företräder du oss socialdemokrater i den demokratiska processen. Det kan handla om att delta som ledamot/ersättare i någon av de kommunala eller regionala nämnderna, som ledamot/suppleant i de kommunala/regionala bolagen eller som ledamot/ersättare i kommun- eller regionfullmäktige.

Att vara förtroendevald innebär alltså att du utifrån din erfarenhet och vårt partis gemensamma värderingar får möjlighet att genom ett demokratiskt engagemang påverka utvecklingen i samhället. Allt ifrån litet till stort har en grund i demokratiska beslut, och det du får som förtroendevald möjlighet att påverka samhället i en mer rättvis riktning.

Det är Socialdemokraterna i Eksjö kommun (Eksjö Arbetarekommun) som genom medlems- eller styrelsemöte beslutar om vilka som ska vara förtroendevalda. Förslag kring vilka som ska utses till olika uppdrag kan lämnas av alla medlemmar.

Är du intresserad av att bli förtroendevald? Tveka inte, ta kontakt med oss för att höra dig för om möjligheten att engagera dig som förtroendevald.

Våra kontaktuppgifter hittar du här.

facebook Twitter Email