Gruppledare

Här hittar du information och kontaktuppgifter för våra gruppledare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunala nämnder och bolag samt kommunrevisionen.

OBS: För att skicka ett mejl kopierar du mejladressen nedan och byter ut ”[at]” till ”@”. Detta är en åtgärd för att minska risken för skräppost till våra mejladresser.

Kommunfullmäktige
Lars Persson, gruppledare
Tfn: 072-575 73 24
E-post: lars.persson[at]eksjo.se

Jonny Stenbäck, vice gruppledare
Tfn: 070-611 41 23
E-post: jonny.stenback[at]eksjo.se

Kommunstyrelsen, Kommunstyrelsens utskott och Eksjö Stadshus AB
Sebastian Hörlin, kommunalråd samt ordförande Eksjö Stadshus AB
Tfn: 070-578 62 11
E-post: sebastian.horlin[at]eksjo.se

Barn- och utbildningsnämnden
Stig Axelsson, ordförande
Tfn: 076-868 27 43
E-post: stig.axelsson[at]eksjo.se

Myndighetsnämnden
Johan Andersson, 1:e vice ordförande
Tfn: 076-833 44 14
E-post: johan.andersson1[at]eksjo.se

Samhällsbyggnadsnämnden
Mikael Andreasson, ordförande
Tfn: 070-601 04 23
E-post: mikael.andreasson[at]eksjo.se

Socialnämnden
Rozita Hedqvist, 1:e vice ordförande
Tfn: 073-806 96 33
rozita.hedqvist[at]eksjo.se

Eksjöbostäder AB och Eksjö kommunfastigheter AB
Ingegerd Axell, 1:e vice ordförande
Tfn: 070-282 91 27
E-post: ingegerd.axell[at]eksjo.se

Eksjö Energi AB
Johan Starck, ordförande
Tfn: 070-831 64 82
E-post: johan.starck[at]eksjo.se

AB Eksjö Industribyggnader
Ulla Hägg, vice ordförande
Tfn: 070-611 69 57
E-post: ulla.hagg[at]eksjo.se

Eksjö Fordonsutbildning AB
Diana Laitinen Carlsson, vice ordförande
E-post: diana.laitinen-carlsson[at]eksjo.se

Itolv AB
Bertil Granman
Tfn: 070-350 98 60
E-post: bertil.granman[at]eksjo.se

Kommunrevisionen
Paul Hultberg, vice ordförande
Tfn: 070-545 40 94
E-post: paul.hultberg[at]eksjo.se

facebook Twitter Email