Gruppledare

Här hittar du information och kontaktuppgifter för våra gruppledare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunala nämnder och bolag samt kommunrevisionen.

OBS: För att skicka ett mejl kopierar du mejladressen nedan och byter ut ”[at]” till ”@”. Detta är en åtgärd för att minska risken för skräppost till våra mejladresser.

Kommunfullmäktige
Stig Axelsson
Tfn: 076-868 27 43
E-post: stig.axelsson[at]socialdemokraternaeksjo.se

Kommunstyrelsen, Ledningsutskottet och Eksjö Stadshus AB
Sebastian Hörlin, 2:e vice ordförande
Tfn: 070-578 62 11
E-post: sebastian.horlin[at]socialdemokraternaeksjo.se

Barn- och utbildningsnämnden
Stig Axelsson, 2:e vice ordförande
Tfn: 076-868 27 43
E-post: stig.axelsson[at]socialdemokraternaeksjo.se

Samhällsbyggnadsnämnden
Bertil Granman, 2:e vice ordförande
Tfn: 070-350 98 60
E-post: bertil.granman[at]socialdemokraternaeksjo.se

Socialnämnden
Ann-Charlotte Käck Karlsson, 2:e vice ordförande
Tfn: 070-511 38 57
E-post: ann-charlotte.kack.karlsson[at]socialdemokraternaeksjo.se

Tillväxt- och utvecklingsnämnden
Johan Andersson (tf.)
Tfn: 076-833 44 14
E-post: johan.andersson[at]socialdemokraternaeksjo.se

Eksjöbostäder AB och Eksjö kommunfastigheter AB
Ingegerd Axell, 2:e vice ordförande
Tfn: 070-282 91 27
E-post: ingegerd.axell[at]socialdemokraternaeksjo.se

Eksjö Energi AB
Johan Starck, 1:e vice ordförande
Tfn: 070-831 64 82
E-post: johan.starck[at]socialdemokraternaeksjo.se

AB Eksjö Industribyggnader
Ulla Hägg
Tfn: 070-611 69 57
E-post: ulla.hagg[at]socialdemokraternaeksjo.se

Eksjö Fordonsutbildning AB
Diana Laitinen Carlsson, vice ordförande
Tfn: 073-719 67 86
E-post: diana.laitinen.carlsson[at]socialdemokraternaeksjo.se

Itolv AB
Bertil Granman
Tfn: 070-350 98 60
E-post: bertil.granman[at]socialdemokraternaeksjo.se

Kommunrevisionen
Stig Andersson, ordförande
Tfn: 070-187 11 35
E-post: stig.andersson[at]socialdemokraternaeksjo.se

facebook Twitter Email