Kommunfullmäktige

Här hittar du information om vilka som företräder oss i kommunfullmäktige i Eksjö kommun.

Gruppledare
Lars Persson
Tfn: 072-575 73 24
E-post: lars.persson[at]eksjo.se

Vice gruppledare
Jonny Stenbäck
Tfn: 070-611 41 23
E-post: jonny.stenback[at]eksjo.se

För att skicka ett mejl kopierar du mejladressen ovan och byter ut ”[at]” till ”@”. Detta är en åtgärd för att minska risken för skräppost till våra mejladresser.

Våra ledamöter
Sebastian Hörlin
Maria Österberg
Johan Stark
Rozita Hedqvist
Mikael Andréasson
Diana Laitinen Carlsson, ordförande
Stig Axelsson
Ingegerd Axell
Lars Persson, gruppledare
Birgitta Johansson
Karsten Offenbartl
Jonny Stenbäck, vice gruppledare
Siw Leander
Karolina Holmberg
Bo Bergvall

Våra ersättare
Saimy Swärd
Faran Maroufpour
Christina Blad
Mattias Boije
Vernisa Gazibara
Henrik Simonsen
Viking Ottosson
Arkan Al Hassan

Ledamöter och ersättare är angivna i den ordning de är invalda/är ersättare i kommunfullmäktige.

facebook Twitter Email