Kommunfullmäktige

Här hittar du information om vilka som företräder oss i kommunfullmäktige i Eksjö kommun.

Gruppledare
Stig Axelsson
Tfn: 076-868 27 43
E-post: stig.axelsson[at]socialdemokraternaeksjo.se
För att skicka ett mejl kopierar du mejladressen ovan och byter ut ”[at]” till ”@”. Detta är en åtgärd för att minska risken för skräppost till våra mejladresser.

Våra ledamöter
Sebastian Hörlin
Johan Starck
Ingegerd Axell
Birgitta Johansson
Christina Bladh
Stig Axelsson, gruppledare
Bertil Granman
GunBritt Henning, 2:e vice ordförande
Lars Aronsson
Mikael Andreasson
Bo Bergvall
Lennart Gustavsson
Vernisa Gazibara

Våra ersättare
Maria Österberg
Britt-Marie Palm
Lars Persson
Joakim Blomqvist
Seda Grigoryan
Malin Nordell
Johan Andersson

Ledamöter och ersättare är angivna i den ordning de är invalda/är ersättare i kommunfullmäktige.

facebook Twitter Email