Information för medlemmar

På denna sida finns viss grundläggande information till våra medlemmar.

Försäkringar
Som medlem i Socialdemokraterna i Eksjö kommun (Eksjö Arbetarekommun) omfattas du av olika typer av försäkringar som du som medlem kan få ersättning ifrån om du, i ditt uppdrag eller i anslutning till en aktivitet, skulle vara med om en olyckshändelse eller liknande. För mer information om försäkringarna hänvisas till AK-styrelsens kassör. Du hittar kontaktuppgifter till AK-styrelsen här.

Medlemsförmåner hos Fonus
Socialdemokraterna i Eksjö kommun (Eksjö Arbetarekommun) är medlem hos Fonus vilket gör att du som är medlem hos oss omfattas av vissa medlemsförmåner, bland annat ett visst stöd av Familjens Jurist om du skulle behöva detta. Du kan läsa mer medlemsförmånerna hos Fonus på deras hemsida, här. För mer information om medlemsförmånerna hänvisas till AK-styrelsens kassör. Du hittar kontaktuppgifter till AK-styrelsen här.

facebook Twitter Email