Kalender

Nedan visas enbart större händelser och övergripande möten (exempelvis öppna möten, medlemsmöten, gruppmöte med fullmäktigegruppen och liknande möten).

Styrelsemöten, gruppmöte för enskilda beredningar eller kommunpolitiska möten och liknande visas inte nedan.

Medlemsmöte

Datum: 14 juni 2023
Tid: 18:30
Plats: Ej bestämt/se kallelse

Gruppmöte, fullmäktigegruppen

Datum: 19 juni 2023
Tid: 18:00 - 21:00
Plats: ABF-lokalen

Gemensam KF-grupp (S+M)

Datum: 9 augusti 2023
Tid: 18:15 - 21:00
Plats: KF-salen, stadshuset

Medlemsmöte

Datum: 23 augusti 2023
Tid: 18:30
Plats: Ej bestämt/se kallelse

Gruppmöte, fullmäktigegruppen

Datum: 4 september 2023
Tid: 18:00 - 21:00
Plats: ABF-lokalen
facebook Twitter Email