Kalender

Nedan visas enbart större händelser och övergripande möten (exempelvis öppna möten, medlemsmöten, gruppmöte med fullmäktigegruppen). Gruppmöte för enskilda beredningar eller kommunpolitiska möten visas inte nedan.

Gruppmöte, fullmäktigegruppen

Datum: 14 juni 2021

Tid: 18:30

Plats: Digitalt via Teams

Gruppmöte, fullmäktigegruppen

Datum: 16 augusti 2021

Tid: 18:30

Plats: Ej beslutat

Öppet möte

Datum: 25 augusti 2021

Tid: 18:00

Plats: Ej beslutat

Medlemsmöte

Datum: 8 september 2021

Tid: 18:30

Plats: Ej beslutat

Gruppmöte, fullmäktigegruppen

Datum: 13 september 2021

Tid: 18:30

Plats: Ej beslutat

facebook Twitter Email