Vårt parti

Socialdemokraterna i Eksjö kommun (Eksjö Arbetarekommun) är en ideell politisk förening.

Verksamheten för Socialdemokraterna i Eksjö kommun handlar om att hålla den socialdemokratiska idén i fokus; formulera politik för framtidens utmaningar och värva medlemmar som delar vår uppfattning om hur samhället ska utvecklas.

Vi arbetar ständigt för att våra medlemmar ska utvecklas i sitt medlemskap och som åtnjuta partivännernas förtroende. Det förtroendet leder ibland till uppdrag inom partiorganisationen, domstolar, nämnder eller något av de beslutande församlingarna i riksdag, kommun eller region.

Engagera dig

Information för medlemmar

Kalender

Studier

Våra företrädare

Vår historia

Våra stadgar

facebook Twitter Email