Våra stadgar

Socialdemokraterna har på nationell nivå stadgar för hela partiorganisationen.

En lokal organisation kan anta egna stadgar för att komplettera de nationella stadgarna men detta har Socialdemokraterna i Eksjö kommun (Eksjö Arbetarekommun) inte gjort. Eksjö Arbetarekommun har däremot antagit vissa interna arbetsordningar och riktlinjer för att reglera det lokala partiarbetet.

Till de nationella stadgarna

facebook Twitter Email