Förtroendevalda

Vill du kontakta någon av våra förtroendevalda?

I första hand hänvisar vi till vårt kommunalråd Sebastian Hörlin men nedanför kan du även ta dig vidare för att hitta kontaktuppgifter till flera av våra förtroendevalda.

Kommunalråd
Sebastian Hörlin
Tfn: 070-578 62 11
E-post: sebastian.horlin[at]eksjo.se

För att skicka ett mejl kopierar du mejladressen ovan och byter ut ”[at]” till ”@”. Detta är en åtgärd för att minska risken för skräppost till våra mejladresser.

Fler kontaktuppgifter till våra förtroendevalda

facebook Twitter Email