Kommun

EKSJÖ!

DIN KOMMUN,

MIN KOMMUN,

VÅR KOMMUN!

 

Våra tre prioriterade frågor

Innan valet 2018 bestämde vi tre prioriterade frågor för vår kommun. Det är dessa tre prioriterade frågor vi särskilt vill fokusera på och frågorna ska finnas med i tanken i allt vi gör under mandatperioden.

LANDSBYGDEN
Vår kommun består av en stor landsbygd. Den är lika viktig som Eksjö stad. Vi ska fortsätta arbeta för en hållbar och sammanhållen kommun där man kan bedriva verksamhet, arbeta och utöva sina fritidsintressen lika tryggt och med samma villkor som i Eksjö stad. Några av de viktigaste sakfrågorna för oss är bredbandsutbyggnad, bostäder och kommunikationer.

TILLRÄCKLIGT MED PERSONAL INOM VÅRD, SKOLA & OMSORG
Vi ska ha en personaltäthet inom all välfärd som gör att både brukare och anställda känner sig trygga och nöjda. Med en lagom personaltäthet klarar man toppar i verksamheterna och med en bra arbetsmiljö minskar vi sjukskrivningarna.

INTEGRATION
Alla som bor här ska trivas och känna gemenskap och att de är en naturlig del av vår kommun och vårt samhälle. Integration för oss är inkludering av alla människor. Det kommer vi att arbeta aktivt för – oavsett om det gäller människors ursprung, funktionsvariation, könstillhörighet, sexuella läggning eller religion.

För oss är det också viktigt att alla nyanlända får lära sig språket genom att snabbt få ta del av svenskundervisning. Inte minst gäller detta kvinnorna där vi ser en ökad risk för inlåsningseffekt.

Andra viktiga frågor vi vill fokusera på

  • KULTURSKOLAN. Vi vill på sikt skapa en avgiftsfri kulturskola som är tillgänglig för alla, oavsett föräldrarnas ekonomiska förutsättningar. 
  • TYDLIG STYRNING OCH LEDNING. Fattade beslut ska genomföras och följas upp. Ordning och reda i kommunens finanser måste vara prioriterat! 
  • OLIKA BOENDEFORMER. Vid bostadsbyggande vill vi säkerställa att alla människor blir inkluderade. Det innebär att vi blandar olika boendeformer, både i stan och på landsbygden. Alla ska känna sig trygga där de bor, såväl ung som gammal. 
  • REGIONALA FRÅGOR. Vi kommer fortsätta bevaka situationen med akutsjukhusets överlevnad. Vi kommer även fortsätta försöka påverka för att få tillbaka tågen på sträckan Eksjö-Mariannelund-Oskarshamn.
facebook Twitter Email