S i Svenska kyrkan

"Alla människors lika värde" - de orden blir ett allt viktigare ställningstagande i Sverige. I kampen för människovärdet fyller kyrkan en viktig roll, och vi socialdemokrater vill se en öppen folkkyrka där det finns plats för alla - oavsett bakgrund eller vart på trons väg man befinner sig.

I dag är svenska kyrkan en öppen och samhällsengagerad folkkyrka. En kyrka där alla kan hitta sin plats. Men detta hotas av partier som vill göra kyrkan inåtvänd och exkluderande. I en tid där populisten och extremismen ökar vill vi att Svenska kyrkan fortsätter vara en god förebild som säger ifrån när människovärdet kränks, och som står upp för allas lika värde. En kyrka som enar i stället för delar.

Vi som kristna tror att jorden är Guds skapelse och att vi människor har fått den till låns. Med detta följer ett stort ansvar. Vi behöver lämna över en jord med rent vatten och ren luft till dem som tar över lånet efter oss. Därför är det självklart för oss att kyrkan ska vara en förebild när det gäller arbetet med miljö- och klimatfrågor samt arbetet för en rättvisare värld. Den sociala hållbarheten ska genomsyra Svenska kyrkans arbete.

Tror du, liksom vi, på en demokratisk folkkyrka som tar ställning? Rösta på Socialdemokraterna i kyrkovalet. Tillsammans gör vi skillnad!

Kyrkopolitiskt program

Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål. Det är grundläggande värderingar som vi socialdemokrater bär med oss på alla de områden vi verkar inom. Socialdemokratins engagemang i Svenska kyrkan bottnar i den djupa insikten omkraften som skapas när människor tillsammans med andra får ge uttryck för sina drömmar, tankar, tro och idéer om något större än sig själva.

Här kan du läsa programmet i sin helhet:
Kyrkopolitiskt program
 

Välkommen hem

Vi vill att Svenska kyrkan ska vara en plats för alla, oavsett vart på trons väg du befinner dig eller vilka ekonomiska förutsättningar du har. En viktig del i detta är gudstjänsten. Vi vill att du som medlem ska känna delaktighet i gudstjänsternas utformning. Då blir detta en helig stund att längta till. Vi vill också satsa på musik- och körverksamhet så att fler får möjlighet att vara med.

Socialdemokraterna i Svenska kyrkan kommer därför arbeta för att:

 • All verksamhet har ett inkluderande perspektiv.
 • All barn-, ungdoms- och konfirmationsverksamhet är avgiftsfri.
 • Ett rikt och varierat gudstjänstliv där fler får möjlighet att delta i verksamheten.

 

Ansvar för sina anställda

Vi socialdemokrater kommer driva på för att alla anställda inom Svenska kyrkan ska ha rätt till en bra arbetsmiljö med schyssta villkor och möjligheter till kompetensutveckling. Vi vill också att Svenska kyrkan i större utsträckning erbjuder unga människor ett första steg in på arbetsmarknaden.

Därför arbetar vi för att:

 • Skapa ett gott arbetsklimat och stärka det förebyggande arbetsmiljöarbetet.
 • Alla anställda ska ha rätt till kompetensutveckling för att stärka både människan och kyrkan.
 • Ge fler unga möjlighet till sommarjobb och praktikplats.

 

En kyrka där alla får plats

För oss socialdemokrater innebär det att kyrkan ska stå upp för kärlek mellan människor och allas rätt till etniska, konstmässiga och religiösa identiteter. Svenska kyrkan ska vara en plats där alla ska känna sig välkomna att söka sin tro, och vi socialdemokrater kommer ta kampen mot de krafter som vill göra kyrkan inåtvänd och exkluderande.

Därför arbetar vi för att:

 • Svenska kyrkan ska stå upp mot rasism, religionsförtryck och diskriminering på grund av sexuell läggning
 • Det internationella engagemanget ska vara starkt, exempelvis genom att stötta Fairtrades verksamhet
 • Stiftet ska vara en förebild i miljö- och klimatfrågor

 

En kyrka som stöttar

Därför är det självklart att Svenska kyrkan ska ta ett stort socialt ansvar. Inom kyrkan kallas detta arbete för diakoni. I samband med att klyftorna mellan de som har och de som inte har blivit allt större i Sverige ställs också allt högre krav på detta arbete.

Därför arbetar vi för att:

 • Kyrkan ska finnas där människor har behov av stöd.
 • Utveckla kyrkans roll i välfärdssamhället.
 • Utveckla arbetet till stöd för nyanlända och vara en tydlig röst för medmänsklighet.
facebook Twitter Email