Diana Laitinen Carlsson ny ordförande

Socialdemokraterna i Eksjö kommun genomförde kvällen den 10 mars sitt årsmöte.

Inbjuden som mötesordförande var riksdagsledamoten Johanna Haraldsson från Vetlanda.

Sju motioner från SSU behandlades, varav tre var ställda till arbetarekommunen och övriga till partikongressen i november.

Under årsmötet beslutades om nomineringar till riksdag och regionfullmäktige. Till riksdagen nominerades nuvarande riksdagsledamoten Diana Laitinen Carlsson och till regionfullmäktige nominerades Johan Starck, Carina Stende, Simon Nordin, Mikael Andreasson, Ingela Johansson och Maria Österberg.

Årsmötet fastställde även listan inför valet till kyrkofullmäktige där Britt-Marie Palm beslutades stå som förstanamn följt av Lars-Erik Brandt, Agneta Johansson, Gunnar Alm, Linnéa Hörlin och Birgitta Johansson.

Till ny ordförande för arbetarekommunen valdes Diana Laitinen Carlsson. Övriga styrelsen består efter årsmötet av Mikael Andreasson (vice ordförande), Stig Andersson (kassör), Sebastian Hörlin (sekreterare), Maria Österberg (facklig ledare), Levi Schneider (studieorganisatör), Felizia Pedersen Dambo (ledamot), Ingela Johansson (ledamot) och Monika Vernblom (ledamot).

I samband med mötes avslutning avtackades avgående ordförande Kjell Axell för ett förtjänstfullt arbete under de senaste två åren.

facebook Twitter Email