DIANA LAITINEN CARLSSON (S) OCH KRISTINA CARLO (M) NOMINERAS TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES PRESIDIUM

Socialdemokraterna och Moderaterna kan nu berätta vilka namn som ska nomineras till uppdragen som kommunfullmäktiges ordförande respektive kommunfullmäktiges förste vice ordförande.

Den 17 oktober sammanträder det nyvalda kommunfullmäktige första gången och då kommer bland annat valen till kommunfullmäktiges presidium att genomföras. Som tidigare presenterats har partierna kommit överens om att Socialdemokraterna ska nominera till uppdraget som kommunfullmäktiges ordförande och Moderaterna till uppdraget som kommunfullmäktiges förste vice ordförande.

Partierna kan nu presentera de namn som kommer att nomineras till respektive uppdrag – Diana Laitinen Carlsson (S) och Kristina Carlo (M).

Diana Laitinen Carlsson (S) har genom åren haft flera politiska uppdrag, bland annat som riksdagsledamot (2020-2022) och oppositionsråd i Eksjö kommun (2013-2019). Om Diana blir vald som kommunfullmäktiges ordförande blir hon också den första kvinnan i kommunens historia att inneha posten.

– Jag är väldigt hedrad över nomineringen, det är det finaste uppdrag en kan få i kommunen och det känns fint att så många tror på mig och stöttar mig. Det känns dessutom väldigt roligt och tryggt att få Kristina vid min sida, säger Diana Laitinen Carlsson (S).

Kristina Carlo (M), kanske mest känd av kommuninvånare från affären Carlos, har också flera politiska gärningar bakom sig. Under denna mandatperiod har hon bland annat haft uppdrag som ordförande i Itolv AB och vice ordförande i Eksjö.nu AB.

– Jag ser fram emot att tillsammans med övriga presidiet bereda och leda arbetet i Eksjö kommuns egen ”riksdag”, säger Kristina Carlo (M).

Till kommunfullmäktiges presidium väljs även en andre vice ordförande, till detta uppdrag är det kutym att nomineringen kommer från oppositionen.

Förutom val till kommunfullmäktiges presidium kommer fullmäktige den 17 oktober även välja en valberedning där respektive parti nominerar en ledamot och en ersättare. Det är kutym att ordförande nomineras av majoriteten medan vice ordförande nomineras av oppositionen. Till ordförande kommer majoriteten att nominera Saimy Swärd (S).

facebook Twitter Email