Eksjö kommun avskaffar LOV i hemtjänsten

Kommunfullmäktige i Eksjö kommun beslutade 2023-09-21 att avskaffa tillämpningen av LOV (lagen om valfrihetssystem) inom hemtjänsten.

Socialdemokraterna i Eksjö kommun är nöjda med detta beslut då vår åsikt är att hemtjänst bäst bedrivs i kommunal regi.

Eksjö kommun har inte haft någon aktiv LOV-aktör inom hemtjänsten sedan 2016 men trots detta behöver den kommunala förvaltningen investera administrativ tid för att förvalta valfrihetssystemet samt vara beredda på att pröva eventuella ansökningar som kommer in.

Eksjö kommun har tillämpat LOV inom hemtjänsten sedan 2010. Ett fåtal externa aktörer har efter 2016 ansökt om att bli godkända men samtliga ansökningar har fått avslag på grund av att förutsättningar saknats kring kvalitetskraven.

Under senare år syns även nationellt, enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), en kontinuerlig minskning av antalet externa aktörer inom LOV-marknaden. En anledning tros bland annat vara att det sedan 2019 krävs tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att bedriva hemtjänst.

facebook Twitter Email