Hälsning inför hösten från Diana Laitinen Carlsson

Vår riksdagsledamot och AK-ordförande, Diana Laitinen Carlsson, skriver här en hälsning inför hösten.

Kära kamrater,

Jag hoppas att ni alla har haft en riktigt avkopplande och härlig sommar och att ni nu känner er riktigt laddade inför kommande kyrkoval och 2022 års valrörelse. Det kommer att bli en hektisk period framöver och därför är det också viktigt att vi alla hjälps åt allt vi kan för att flytta fram våra positioner ännu mer. Både lokalt, regionalt och nationellt.

Som ni vet har det varit en händelserik sommar och det politiska läget är fortsatt mycket besvärligt. Den 21 juni blev Stefan Löfven avsatt som statsminister av oppositionen och Vänsterpartiet och det blev en väldigt märklig situation där Ulf Kristersson, efter att vår landsbygdsminister Jennie Nilsson valde att göra en stor osjälvisk uppoffring för partiet och avsäga sig sitt ministeruppdrag och återgå till sin riksdagsplats, valde att kasta in handduken innan hans tid för sonderingsuppdraget gått ut. Därmed övergick sonderingsuppdraget till Stefan Löfven. Den 7 juli röstades Stefan Löfven åter igen fram som Sveriges statsminister med minsta möjliga marginal, även om den blev med en röst mer än förväntat då en hedersam Liberal valde att gå emot partilinjen.

Under sommaren har vi också fått ta del av IPCC-rapporten, som minst sagt är oroväckande och som tydligt visar att vi måste skärpa upp miljö- och klimatarbetet rejält och därför är jag glad att vårt parti är ett av de ledande i klimatfrågorna och att regeringens målsättning om att till 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären och bli världens första fossilfria välfärdsland är glasklar! Att flera stora satsningar, inte minst inom industri och transportsektorn är påbörjade för att sänka utsläppen. Jag är också glad över klimatlagen som regeringen införde 2018 och regeringens klimatpolitiska handlingsplan med 132 klimatåtgärder. Vi ska fortsätta driva på den gröna omställningen, men också sätta press på de stora utsläppsländerna att leva upp till Parisavtalet.

Som arbetande ersättare i Utrikesutskottet måste jag ju också nämna en del om vår turbulenta omvärld, och det är till stor del mörka händelser som överskuggar mycket, men det finns också hopp. Vi följer naturligtvis fortfarande utvecklingen i Belarus väldigt noga, vi kan förfasa oss över hur kvinnors rättigheter inskränks i våra europeiska länder och för kontinuerliga dialoger med EU för att påverka så mycket som möjligt för mänskliga rättigheter och påtala vikten av demokrati i hela EU.

I Latinamerika, som är ett av mina ansvarsområden, har det varit väldigt turbulent och massdemonstrationer och flera av de latinamerikanska länderna håller nu val under året. Glädjande nog verkar det som att vänsterrörelsen verkar få ett allt större förtroende även om det fortfarande är turbulent och många politiskt aktiva, fackligt aktiva, journalister och föreningsanslutna är utsatta för hot och lever under stor press. Pandemin har också drabbat de här länderna extremt svårt, det är oftast de allra fattigaste länderna som drabbas svårast.

Situationen i Afghanistan behöver jag nog inte ens redogöra för. Jag tror att ni alla har en bild av den och hur extremt svårt människorna har det där idag och hur utsatta de är. Det är fruktansvärt att tänka sig att Afghanistan ska gå tillbaka till de mörkaste åren och därför är det viktigare än någonsin att se till att vi behåller biståndet, men också säkerställer att det träffar rätt och inte hamnar i Talibanernas händer.

Den 20 september ska budgeten presenteras. Det blir naturligtvis en lika svår situation att få igenom den i kammaren, det gäller att få fram en budget där både C och V kan känna att de fått igenom en del av sina önskemål utan förhandlingar och jag är tacksam för att vi har en så fantastisk finansminister som Magdalena Andersson. Är det någon som kan tråckla ihop det så är det hon.

Slutligen måste jag ju beröra Stefan Löfvens sommartal. Ett fantastiskt bra tal, kanske ett av hans allra bästa! Värdigt, energifyllt, fyllt med bra socialdemokratiska värderingar, ja, riktigt ideologiskt med en positiv ton som ingöt energi och engagemang tycker jag. Dessvärre kommer väl ingen minnas det talet med tanke på avslutningen där han meddelade att han avgår till kongressen. För mig och mina riksdagskollegor kom det som en fullständig överraskning. Inte ens partistyrelsen fick information förrän strax innan talet började.

Men jag kan så här någon dag i efterhand se logiken i det. Stefan Löfven har gjort en fantastisk gärning. Han har lett landet i sju svåra år med flera återkommande kriser, såväl samhällskriser som parlamentariska kriser och han har med samma tålamod och lugn lyckats trixa fram lösning efter lösning och han har med sin regering stöttat upp enormt till såväl företagare och kommuner under pandemin och en mängd viktiga saker har genomförts.

Tack för det Stefan!

Men, det här betyder också att valberedningsprocessen nu är i full gång för att ta fram en efterträdare till partiledar- och statsministerkandidatsrollen. Som tur är har vi väldigt många kompetenta efterträdare som kan leda partiet med bravur, men också som har erfarenheten och modet att axla rollen som statsminister. Själv är jag övertygad om att det denna gången bör vara en kvinna, vi har en mängd kvinnor med bredd och erfarenhet på alla nivåer i vårt parti, på kommunal, regional, nationell och internationell nivå. Med 100 år av demokrati som vi firar detta år och en uttalad feministisk regering är det nu dags att släppa fram en av dessa fantastiska kvinnor.

Stefan Löfvens avisering om att han kommer att begära entledigande från sitt uppdrag som statsminister innebär också att vi kommer få ytterligare arbete att göra och nya omröstningar i kammaren. En ny kandidat ska prövas och det parlamentariska läget är fortfarande lika svårt och lika skört, så vi har en diger uppgift framför oss.

Det är en spännande och omtumlande tid vi lever i, en tid som kommer att beskrivas i de framtida historieböckerna och jag är ändå så outsägligt glad att just jag, och att just vi, tillsammans, får vara med och vara en liten, liten del av den. Samtidigt ber jag er alla att nu ladda om och ladda upp, vi har som tidigare sagt, en intensiv och hektisk tid framför oss, men också en oerhört viktig uppgift!

Ska Socialdemokraterna ha en chans att öka sin väljarbas och förhoppningsvis sitta i regering efter 2022 med ett stabilare parlamentariskt läge så hänger det på oss alla. Från ministrar, riksdagsledamöter, AK-styrelser och på den enskilde medlemmen, det hänger på mig och dig tillsammans! Så jag hoppas att just du är med i kommande valrörelser och vill vara med och göra skillnad för framtiden.

Jag vill göra det tillsammans med dig!

Diana Laitinen Carlsson
Riksdagsledamot
Ordförande, Eksjö Arbetarekommun

facebook Twitter Email