Hela kommunen ska leva!

Hela vår kommun är lika viktig och vi vill ta vara på alla möjligheter. Här kan du läsa mer om hur vi vill göra detta.

Vi ser att vi har gott om plats för fler invånare, idéer och företag. Vi ska verka för en hållbar och sammanhållen kommun, där alla kan bo, arbeta och utöva sina fritidsintressen.

Detta förverkligas genom offentliga insatser i samarbete med föreningsliv, företagare och andra engagerade invånare.

På landsbygden arbetar vi för:

  • Bättre förbindelser mellan tätorterna
  • Att fler företag ska etablera sig
  • Projekt som skapar sammanhållning och attraktivitet
  • Bevarandet av Nedre dammen i Mariannelund
  • Ökad satsning på sommaraktiviteter för barn och unga
  • Ökad ersättning till föreningar som sköter badplatser
  • Öppning av vårdboende i Mariannelund
  • Apotek i Mariannelund

 

Vill du läsa mer om vår kommunala politik? Tryck HÄR.

facebook Twitter Email