Kyrkovalet: Fastställt valresultat!

Kyrkovalet genomfördes söndagen den 19 september och för några veckor sedan blev valresultatet formellt fastställt av Svenska kyrkan.

I Södra Vedbo pastorat var valresultatet för kyrkofullmäktige en framgång där vi gick från att tidigare (valet 2017) vara den tredje största nomineringsgruppen till att nu bli den näst största genom att vi ökade med 2,21 procentenheter och därmed också ett mandat, från fyra till fem.

Invalda ledamöter i kyrkofullmäktige till kommande mandatperiod för vår nomineringsgrupp är:

  • Britt-Marie Palm
  • Lars-Erik Brandt
  • Agneta Johansson
  • Gunnar Alm
  • Linnéa Hörlin.
  • Birgitta Johansson (ersättare).

 

För stiftsfullmäktige i Linköpings stift erhöll vi 24,51 procent av rösterna vilket innebär att vi minskar ett mandat (till 16 mandat).

För kyrkomötet erhöll vi 27,50 procent av rösterna vilket innebär att vi minskar sex mandat (till 70 mandat).

facebook Twitter Email