Rapport från årsmötet 15 mars

Eksjö Arbetarekommun genomförde onsdagen den 15 mars sitt årsmöte för år 2023. Här följer en kort sammanfattning över vad som beslutades.

Årsmötet genomfördes som ett hybridmöte där majoriteten av deltagarna samlades i KF-salen (stadshuset) men där också en del medlemmar deltog digitalt.

Till mötesordförande valdes Diana Laitinen Carlsson och Sebastian Hörlin fick uppdraget som mötessekreterare. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för år 2022 godkändes, styrelsen beviljades ansvarsfrihet och verksamhetsplan samt budget för år 2023 godkändes.

Mikael Andréasson fick förnyat förtroende som AK-ordförande och valdes till detta uppdrag för två nya år. Till AK-styrelsen skedde ett nyval då Karolina Holmberg blev vald som ledamot. I samband med årsmötet lämnade Diana Laitinen Carlsson AK-styrelsen där hon under sista året haft uppdraget som vice ordförande.

Efter årsmötet är följande personer invalda i AK-styrelsen:

  • Mikael Andréasson, ordförande (omval, två år)
  • Maria Österberg, vice ordförande (fyllnadsval, ett år)
  • Stig Andersson, kassör (vald för ytterligare ett år)
  • Henrik Simonsen, sekreterare (omval, två år)
  • Monika Vernblom, medlemsansvarig (omval, två år)
  • Felizia Pedersen Dambo, studieorganisatör (vald för ytterligare ett år)
  • Jonny Stenbäck, ledamot (vald för ytterligare ett år)
  • Ingela Johansson, ledamot (omval, två år)
  • Karolina Holmberg, ledamot (nyval, två år)

 

Den avgående valberedningen fick förnyat förtroende av årsmötet och består även fortsättningsvis av Johan Starck (sammankallande), Stig Axelsson, Simon Nordin, Pia Schelin, Britt-Marie Palm och Bertil Granman.

På tal om förnyat förtroende gällde det även stöttepelarna som under verksamhetsåret genomfört flera intressanta seminarium. Stöttepelarna består av Stig Andersson, Pia Schelin och Gunnar Hansson.

Till revisorer valdes Ingegerd Axell (sammankallande), Siw Leander och Göran Nilsson med Lennart Gustavsson, Anne Sundblad och Stig Axelsson som suppleanter.

Till fanbärare valdes Karolina Holmberg för svenska fanan (ersättare Janne Vernblom), Johan Starck för AK-fanan (ersättare Rozita Hedqvist) och Vernisa Gazibara för FN-fanan (ersättare Henrik Simonsen).

Under slutet av årsmötet fastställdes bestämmelser avseende kansliavgifter för år 2023 samt att det lämnades allmän information från AK-ordförande Mikael Andréasson.

Årsmötesordförande Diana Laitinen Carlsson tackade därefter samtliga närvarande för sitt deltagande och för ett bra genomfört årsmöte.

facebook Twitter Email