Socialdemokraterna avvaktar med budgetförslag

När ledningsutskottet behandlade Eksjö kommuns budget för 2023-2025 valde Socialdemokraterna att inte lägga fram ett eget förslag, bland annat för att inte skapa låsningar inför framtiden.

I Eksjö kommuns budgetprocess har Socialdemokraterna under flera år lagt fram sitt budgetförslag i ledningsutskottet, samtidigt som den nuvarande majoriteten Alliansen. Detta har gjorts utifrån att budgetförslagen då läggs med så lika förutsättningar som möjligt.

När budget för 2023-2025 nu hanterades på ledningsutskottets sammanträde tisdagen den 20 september valde Socialdemokraterna att inte lägga fram ett eget budgetförslag.

De närvarande ledamöterna (Sebastian Hörlin och Lennart Gustavsson) meddelade att de avstod från att delta i ledningsutskottets beslut utan lade i stället till en protokollsanteckning som beskrev bakgrunden till beslutet.

– Bakgrunden till vårt beslut att inte lägga fram ett eget budgetförslag är att vi inte anser det strategiskt i detta läge. Den ena anledningen till vårt ställningstagande är att vi ännu inte vet hur det politiska styret ser ut för den kommande mandatperioden. Om vi i detta läge lägger fram ett eget budgetförslag riskerar vi att skapa låsningar i eventuella överläggningar med andra partier, säger partiets förstanamn Sebastian Hörlin.

När Socialdemokraterna tidigare lagt fram sitt budgetförslag samtidigt som Alliansen har också en potentiell nackdel för partiet uppstått. Detta då andra oppositionspartier lägger fram sina budgetförslag först senare i processen, när både Alliansens och Socialdemokraternas budgetförslag blivit offentliga vilket skapat en ojämlikhet för förutsättningar mellan de olika oppositionspartierna.

– Detta är den andra anledningen till vårt ställningstagande. Vi vet att det i många andra kommuner är vanligt att oppositionspartier lägger fram sitt budgetförslag efter majoriteten, säger Sebastian Hörlin.

Ledningsutskottets beslut blev att föreslå kommunfullmäktige att anta Alliansens budgetförslag. Budgetärendet behandlas härnäst på kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober och slutligen på kommunfullmäktiges sammanträde den 27 oktober.

– Vi vet ännu inte hur kommunen ska styras kommande mandatperiod och hur vi agerar nu framöver i detta ärende beror mycket på den processen. Vår avsikt just nu är dock att presentera ett eget budgetförslag vid sammanträdet med kommunstyrelsen den 11 oktober, avslutar Sebastian Hörlin.

facebook Twitter Email