SOCIALDEMOKRATERNA OCH MODERATERNA STYR TILLSAMMANS I EKSJÖ KOMMUN 2023-2026

Socialdemokraterna och Moderaterna är överens om att ingå koalition för att styra Eksjö kommun i majoritet under mandatperioden 2023-2026.

Efter valnatten fanns i Eksjö kommun inte längre några tydliga majoriteter. Efter en tid av förhandlingar och samtal kan vi nu presentera att Eksjö kommun åter får ett majoritetsstyre men i en ny konstellation där Socialdemokraterna och Moderaterna nu samverkar.

– Vi lever i en osäker tid, bland annat ekonomiskt, och då behövs ett stabilt styre. Vi är tillsammans med Socialdemokraterna de två största partierna i kommunen där vi tillsammans samlar de 25 mandat som behövs för en majoritet, säger Markus Kyllenbeck (M).

Partierna är överens om hur ett antal politiska frågor ska hanteras under den kommande mandatperioden. I detta ingår både satsningar, effektiviseringar och ändrade arbetssätt.

– Vi har kommit överens om stora delar i den politik som vi vill bedriva under mandatperioden. Vi kommer att våga genomföra förändringar för att få möjlighet att också göra satsningar i de verksamheter där det behövs. Vi har haft konstruktiva samtal och i ett samarbete gäller det alltid att ge och ta. Vårt huvudsakliga fokus är tydligt och det är att vi ska göra det som vi tror är bäst för kommuninvånarna som helhet, säger Sebastian Hörlin (S).

Partierna har enats om att nominera Markus Kyllenbeck (M) till kommunstyrelsens ordförande och Sebastian Hörlin (S) till kommunstyrelsens förste vice ordförande samt ordförande i moderbolaget Eksjö Stadshus AB. När det gäller andra befattningar kvarstår en del arbete fortfarande men partierna har i denna del bland annat enats om att det är Socialdemokraterna som ska nominera en person till uppdraget som kommunfullmäktiges ordförande och Moderaterna till kommunfullmäktiges förste vice ordförande.

Det nyvalda kommunfullmäktige sammanträder första gången den 17 oktober. Då är avsikten att genomföra valen till kommunfullmäktiges presidium samt val till valberedningen. Övriga val (kommunstyrelsen, nämnder, bolagsstyrelser med mera) är sedan planerade att göras på kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november. De flesta uppdrag tillträds sedan den 1 januari med undantag för bolagsstyrelser som tillträder i samband med bolagsstämman som oftast sker i mars månad.

– De närmaste månaderna blir en övergångsperiod där vi också får chansen att fortsätta förbereda för att sedan gå in med kraft och engagemang i den nya mandatperioden, avslutar Markus Kyllenbeck (M) och Sebastian Hörlin (S) i en gemensam kommentar.

facebook Twitter Email