Svar på olika insändare om vattenspel

Den senaste tiden har det varit ett flertal insändare angående vattenspel och hanteringen av frågan. Vi kan, i en insändare, inte besvara alla de vinklingar frågan har getts men vill förklara några av de vanligaste frågorna.

Beslutet om vattenspel. Redan 2013 gjordes planer för utveckling av stadsmiljön. Förändringar av torget påbörjades 2017, där vattenspel var en av de planerade åtgärderna.

Det senaste beslutet om att bygga fattades av kommunstyrelsen den 1/11 2022. Att det ska byggas ett vattenspel finns det fortfarande en bred politisk uppslutning kring (C, KD och L vill bygga men vid en senare tidpunkt).

Gåvan. När frågan blev aktuell sommaren 2023 rådfrågades jurist, vilket bekräftade att gåvan är möjlig. Gåvogivaren har undanbett sig uppmärksamhet vilket vi vill respektera. Däremot finns det naturligtvis dokumenterat vem personen är vilket, ur ett demokratiskt perspektiv, möjliggör eventuell framtida uppföljning att gåvogivaren inte fått otillbörliga fördelar eller liknande.

Gåvor av detta slag är ovanliga och senast något liknande skedde var när Olsbergs Arena byggdes, en samfinansiering vi än idag är mycket tacksamma för!

Påverkar vattenspelet nyttjande av torget? Vattenspelet påverkar inte möjligheten att genomföra andra planerade aktiviteter på torgytan. Marknivån påverkas inte av åtgärden och vattenspelet kan stängas av vid behov.

Arkeologi. Gällande detta har kommunen två val, förundersökning eller medverkan under anläggningstiden. Förslaget är att välja medverkan då detta, förutsatt att inte behov av ytterligare undersökning uppstår, blir billigare än förundersökning. Uppskattad kostnad är 40 000 kr men det går i dessa fall inte med säkerhet att förutse resultatet/kostnaden av insatsen.

Utrymmet under torget (U-båten). Utrymmet är idag mögelangripet och behöver åtgärdas oavsett vattenspel eller inte. I detta utrymme kommer teknikutrustning finnas.

Driftskostnaden är uppskattad till 50 000 kr per år.

Inom en snar framtid sker upphandlingsförfrågan och utifrån inkomna anbudspriser tas sedan beslut huruvida projektet går att genomföra eller inte.

Att bygga ett vattenspel är en del i något större – att utveckla våra offentliga miljöer. Sådana åtgärder görs kontinuerligt över hela kommunen – centrummiljön i Mariannelund, torget i Ingatorp med flera.

Om någon har ytterligare frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Markus Kyllenbeck (M) 
Kommunstyrelsens ordf.

Sebastian Hörlin (S)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordf.

Mikael Andréasson (S)
Samhällsbyggnadsnämndens ordf.

Lars Ugarph (M)
Samhällsbyggnadsnämndens 1:e vice ordf.

facebook Twitter Email