Utbildning inför valrörelsen!

Stöttepelarna – Stig Andersson, Pia Schelin och Gunnar Hansson – inbjuder medlemmar till seminarier om socialdemokrati som idé och rörelse, med utgångspunkt i Ernst Wigforss politiska tänkande. Vad är socialdemokratins kärna? Hur argumenterar vi för dess samhällssyn? 

Wigforss är en av de ledande gestalterna i svenska socialdemokratins historia, verksam från tidigt 1900-tal fram till sin död 1977. Mest allmänt bekant är hans insats som finansminister 1932–1949, men för oss här och nu är hans betydelse framför allt som inspiratör och förmåga att tänka såväl kreativt som verklighetsnära om politiskt arbete.

Seminarierna leds av Gunnar Hansson, som på olika sätt och av och till sysslat med Wigforss idéer under ganska många år.

För att alla skall kunna komma till tals begränsar vi antalet deltagare till 18 vid varje tillfälle. Seminarierna riktar sig enbart till medlemmar.

Seminarierna äger rum:

  • 27 april kl. 18.30-20.30 i ABF-lokalen
  • 30 april kl. 10-12 i ABF-lokalen
  • 4 maj kl. 18.30-20.30 i Bobinen, Mariannelund

 

Anmälan görs via denna länk, www.socialdemokraternaeksjo.se/anmalan-till-valutbildning. Först till kvarn!

Välkommen!/Stöttepelarna

facebook Twitter Email