Välfärden först – 1 maj

Årets 1 maj-paroll är "Välfärden först" och i en kort serie av inlägg kan du läsa varför några av våra företrädare alltid kommer sätta välfärden först!

Välfärden först, är ett samhälle som finns till för oss alla, ett demokratiskt samhälle där alla kommer till tals. Ett samhälle som kan stödja, hjälpa och ge trygghet. Ett samhälle som kan ge samhällsmedborgarna ett gott liv. Detta innebär att jag starkt tar avstånd från de högervindar med främlingsfientliga åsikter som är på väg att få allt större inflytande i vårt samhälle.

Välfärden först innebär för mig en skola där alla barn/ungdomar kan lyckas. En god vård på lika villkor. Ingen ska behöva ha extra försäkring för att få ”springa före i kön”. En omsorg där alla får möjlighet att känna livskvalité och få ”leva så länge man lever”.

Välfärden först innebär ett starkt EU som gagnar freden och arbetar för en bättre miljö. Världen måste enas om åtgärder snarast, för att rädda vår planet.

Statligt finansierad radio och TV, som är i allmänhetens tjänst.

Detta är ett samhälle, som jag vill ha det. Ett Sverige där det också finns en solidaritet mot resten av världen. Vi är ett rikt land och vi har stora möjligheter att hjälpa människor som har det sämre.

Därför sätter jag välfärden först!

Rozita Hedqvist
Socialdemokraterna Eksjö kommun

 

Ta ställning för välfärden du med! Fira 1 maj med arbetarrörelsen i Jönköpings län.

Läs mer här (Facebook): https://fb.me/e/CqD0ksj8
Förutom via Facebook kommer firandet även kunna följas via Youtube, https://www.youtube.com/channel/UCgMO_mTPchPKf0NAdngsahw

facebook Twitter Email