Välfärden först – 1 maj

Årets 1 maj-paroll är "Välfärden först" och i en kort serie av inlägg kan du läsa varför några av våra företrädare alltid kommer sätta välfärden först!

För mig handlar välfärd om ett samhälle, där alla är med och bidrar efter bästa förmåga, och får ta del av de olika trygghetssystemen efter behov. Jag har min yrkesbakgrund i den svenska sjukvården men har också erfarenheter från arbete i andra sjukvårdssystem, där din privatekonomi och dina kontakter styr vilka möjligheter du har att få ta del av hälso- och sjukvårdens utbud av behandlingar.

Det finns exempel på länder i västvärlden, där avsaknad av ett allmänt sjukvårdssystem kan leda till att kostnaderna för vård och rehabilitering till följd av en trafikolycka eller en diabetes- eller cancerdiagnos kan ruinera en familj och tvinga människor till att gå från hus och hem för att bekosta vård och läkemedel. I Sverige, och vår del av världen är vi inte där, och det finns hos oss en fortsatt stor politisk enighet bakom den offentligt finansierade sjukvården och en jämlik vård efter behov. Jag uppfattar dock att detta inte är en självklarhet i alla läger och att arbetet för en jämlik tillgång till välfärden behöver ett fortsatt och intensifierat fokus.

De svenska välfärdsystemen, skolan, vården och omsorgerna, är i allt högre grad utsatta för ett förändringstryck, där den enskildes olika förutsättningar, ekonomiska och andra, bidrar till ens möjligheter att få tillgång till samhällets resurser. Det finns oftast stora fördelar med valfrihet och den enskildes förmåga att påverka sin situation, men det får inte leda till att de svagare grupperna inte får lika möjligheter.

Jag uppfattar att socialdemokratin har sin viktigaste uppgift i att fortsatt trygga den jämlika välfärden.

Därför sätter jag välfärden först!

Karsten Offenbartl
Socialdemokraterna Eksjö kommun

 

Ta ställning för välfärden du med! Fira 1 maj med arbetarrörelsen i Jönköpings län.

Läs mer här (Facebook): https://fb.me/e/CqD0ksj8
Förutom via Facebook kommer firandet även kunna följas via Youtube, https://www.youtube.com/channel/UCgMO_mTPchPKf0NAdngsahw

facebook Twitter Email