Vårt kommunalpolitiska handlingsprogram för 2022-2026

Med 86 dagar kvar till valdagen offentliggör vi nu vårt kommunalpolitiska handlingsprogram för mandatperioden 2022-2026.

– Vi tycker att det finns mycket i Eksjö kommun som är bra men vi vet också att det finns saker som kan bli bättre. I vårt handlingsprogram pekar vi nu ut tre prioriterade områden på kommunal nivå som vi vill ha störst fokus på. Vi måste arbeta för att hela kommunen ska leva, vi vill satsa på skolan och vi ska ha jämlik äldreomsorg, säger partiets förstanamn Sebastian Hörlin.

Partiets perspektiv på dessa prioriterade frågor går att ta del av nedan.

Landsbygden
Hela vår kommun är lika viktig och vi vill ta vara på alla möjligheter. Vi ser att vi har gott om plats för fler invånare, idéer och företag. Vi ska verka för en hållbar och sammanhållen kommun, där alla kan bo, arbeta och utöva sina fritidsintressen. Detta förverkligas genom offentliga insatser i samarbete med föreningsliv, företagare och andra engagerade invånare.

Skolan
Vi vill satsa på en likvärdig skola – ingen ska lämnas efter eller utanför. I fokus är skolans uppdrag att förmedla och skapa kunskap. För att det ska lyckas bättre krävs fler utbildade lärare samt att all personal ges bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Vi ska ha en utbyggd elevhälsa, som ger stöd när så behövs och som arbetar förebyggande.

Äldreomsorgen
Vi ska ha en verksamhet som bidrar till ökad livskvalité för våra äldre med en personaltäthet som gör att både de äldre och anställda känner sig trygga och nöjda. Idag ställs höga krav på vårdpersonalen och vi vill ha en personalpolitik och arbetsmiljö som gör att fler vill och orkar arbeta inom äldreomsorgen. Tillgången till särskilt boende samt trygghetsboende ska även fortsättningsvis finnas på flera platser i vår kommun.

– Vi har många frågor vi vill driva men är övertygade om att det är just dessa tre vi ska sätta högst upp på dagordningen. Vi vill, tillsammans, bygga en kommun som vi invånare känner en stolthet över samt en trygghet över att den kommunala välfärden håller en hög kvalité, säger partiets andranamn Maria Österberg.

Partiet ser nu fram emot den mer intensiva fasen av valrörelsen med ökat antal kampanjtimmar och utåtriktade aktiviteter.

– Vi är ett brett parti med många engagerade medlemmar vilket syns på valsedeln där vi har 72 företrädare vilket är det högsta antalet som tillåts. Våra kandidater har många olika erfarenheter och den största styrkan med detta är att vi får många olika perspektiv på kommunala frågor, avslutar partiets lokala ordförande Mikael Andréasson.

Länk till vårt kommunalpolitiska handlingsprogram 2022-2026

facebook Twitter Email