Två viktiga frågor i Eksjö för oss är:

Ingen bostadsbyggnation vid Storegårdsområdet

Kommunen behöver bostäder men vi måste välja våra platser med omsorg. Vi står bakom många områden som kommande bostadsområden men anser inte att Storegårdsområdet är rätt plats. Här ska vi istället spara mark för framtida fritids-, kultur- och friluftsändamål då detta är den sista marken som finns kvar i anslutning till befintligt fritidsområde. Dessutom tror vi att bostäder i detta område kan skada campingens verksamhet och därmed kommunens attraktivitet för turister.

Satsning på Eksjö museum

Den styrande Alliansen har under en 3-årsperiod sparat in cirka 30 % av det kommunala anslaget till Eksjö museum och tillhörande Tourist Center. Vi är stolta över Eksjö kommun som en kulturkommun och menar att om vi, som kommun, vill fortsätta betrakta oss som det är ett aktivt museum med utåtriktad verksamhet en väsentlig del. Vi vill därför genomföra en satsning där verksamheten åter får ett ökat kommunalt anslag.

Vill du läsa mer om vår kommunala politik? Tryck HÄR.

facebook Twitter Email