Två viktiga frågor i Mariannelund för oss är:

Bevara Nedre dammen

Historiken kring, och miljön vid, Nedre dammen betyder mycket för Mariannelund och därigenom också för kommunen. Vår inställning är därför att vi ska se över alla möjligheter i syfte att behålla dammen och vattenspegeln. Däremot vill vi även ta hänsyn till fisk och andra vattenlevande organismer vilket vi kan göra genom att skapa någon form av konstgjord fiskväg/omlöp förbi dammen (som idag utgör ett vandringshinder för djurlivet i vattnet).

Vårdboende

Den styrande Alliansen beslutade 2011 att vårdboendet i Mariannelund skulle stängas. Vi vill öppna detta igen men då det varit stängt under ungefär 10 år är det inte gjort i en handvändning. Vi måste därför arbeta för en långsiktig lösning som håller över tid. Till syvende och sist tycker vi att det är en självklarhet att kommunens näst största tätort ska ha ett vårdboende.

Vill du läsa mer om vår kommunala politik? Tryck HÄR.

facebook Twitter Email