Vad har hänt under vårt första år?

Efter valet 2022 styr Socialdemokraterna nu Eksjö kommun för första gången sedan 2006 genom ett majoritetssamarbete med Moderaterna.

Precis som vi sa i valrörelsen tycker vi att det finns mycket som är bra i Eksjö kommun men det finns också saker som kan bli bättre. Vi vill nu visa att vi menar allvar i vår strävan att göra kommunen bättre och kommer fortsätta att arbeta hårt för detta under mandatperioden.

I punktlista här nedan kan du se ett urval av de politiska frågor vi arbetat med hittills.

Några viktiga beslut hittills:

 • Nya förskolelokaler samt nya lokaler för hemtjänstens personal i Mariannelund
  Båda dessa lokalfrågor gäller Bobinen i Mariannelund. Hemtjänstens lokaler är klara och inflyttning har skett. Ombyggnationen av förskolan är planerad att påbörjas under oktober månad och lokalerna ska vara klara till sommaren 2024 så förskolan sedan kan påbörja höstterminen i de nya lokalerna. I samband med detta slås förskolan Bullerbyn och familjedaghemmet Hagen ihop till en gemensam förskoleverksamhet.

 

 • Byggnation av 50-70 nya bostäder i olika upplåtelseformer
  Eksjöbostäder AB har av kommunfullmäktige fått godkänt att uppföra 50-70 nya bostäder i Eksjö. Framtagandet av förslaget har gått under namnet ”framtidens bostäder” och omfattar byggnation av 30-50 hyreslägenheter på fastigheten Almen 10 (nära bostadsområdet Lunden), 12-18 radhus på fastigheten Orrhaga 1:1 (kvartersnamn ”Hajen”) samt ett antal villor i Kvarnarpsområdet. Eksjöbostäder AB avser att långsiktigt äga hyreslägenheterna medans radhus och villor är tänkta att säljas efter byggnationen.

 

 • Byggnation av ny skolbyggnad för Norrtullskolan
  Kommunstyrelsen beslutade i april 2023 att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en projektering av en ny skolbyggnad för Norrtullskolan. Målsättningen är att en ny skolbyggnad kan tas i drift till vårterminen 2027.

 

 • Avskaffat LOV i hemtjänsten
  Kommunfullmäktige i Eksjö kommun har beslutat att avskaffa LOV i hemtjänsten. Läs mer HÄR.

 

 • Förstärkt demokratiskt inflytande genom att alla partier fått insyn i vissa mötesforum
  Inom politiken finns regelbundna möten för budget- och bokslutsberedning samt ett forum som kallas ”koncernpresidieträff”. Tidigare mandatperioder har inte alla partier haft insyn i dessa då det berott på huruvida partiet är representerade i nämndpresidier, kommunstyrelsens utskott o.s.v. Genom ett beslut i början av denna mandatperiod garanteras nu alla partier insyn då de partier som inte innehar vissa uppdrag istället har tilldelats insynsplatser (med närvaro- och yttranderätt) för dessa möten.

 

 • Förändring av den politiska organisationen
  Efter valet beslutade vi om en förändring i den politiska organisationen vilket bland annat innebar att en myndighetsnämnd skapades samt att tillväxt- och utvecklingsnämnden avvecklades. Anledningen var bland annat att skapa en mer renodlad politisk organisation där myndighetsärenden kopplade till bland annat bygg, miljö och räddningstjänst hanteras enskilt, skilt från övrig verksamhet. De verksamhetsområden som tillhörde tidigare tillväxt- och utvecklingsnämnden fördelades till andra nämnder där samhällsbyggnadsnämnden bland annat fått ansvar för kultur- och fritidsfrågorna.

 

facebook Twitter Email