Bifallen motion!

Vår motion angående trafiksituationen vid Norrtull blev bifallen av kommunfullmäktige den 14 december 2021.

I motionen, som lämnades in tidigare under 2021, föreslog vi att åtgärder skulle vidtas för att öka trafiksäkerheten vid och omkring korsningarna Stockholmsvägen, Grenadjärgatan m.fl.

Beslutet som Samhällsbyggnadssektorn tagit med anledning av motionen innebär att ett antal åtgärder är planerade att vidtas under 2022 medan ytterligare åtgärder kan komma att ske på längre sikt.

De åtgärder som är planerade att vidtas under 2022 är:

  1. Stopplikt i korsningen Grenadjärgatan/Stockholmsvägen.
  2. Riktningsförändring och förtydligad gång- och cykelöverfart i korsningen Grenadjärgatan/Regementsgatan.
  3. Förlängd gång- och cykelväg mellan Ydrevägen och Östanågatan.

Eventuella insatser på längre sikt:

  1. Flytt av busshållplats på södra sidan av Grenadjärgatan.
  2. En mer omfattande trafikutredning.

Läs mer om beslutet och mer ingående om åtgärderna ovan här (protokollsutdrag från kommunfullmäktige): Protokollsutdrag – Kf 211214 – Motion om trafiksituation

Läs mer om vår ursprungliga motion här: Förbättra trafiksituationen vid Stockholmsvägen/Grenadjärgatan

facebook Twitter Email