HELA KOMMUNEN SKA LEVA

Hela vår kommun är lika viktig och vi vill ta vara på alla möjligheter. Vi ser att vi har gott om plats för fler invånare, idéer och företag. Vi ska verka för en hållbar och sammanhållen kommun, där alla kan bo, arbeta och utöva sina fritidsintressen. Detta förverkligas genom offentliga insatser i samarbete med föreningsliv, företagare och andra engagerade invånare.

Vi arbetar för:

  • Bättre förbindelser mellan tätorterna
  • Att fler företag ska etablera sig på vår landsbygd
  • Projekt på landsbygden som skapar sammanhållning och attraktivitet
  • Bevarandet av Nedre dammen i Mariannelund
  • Ökad satsning på sommaraktiviteter för barn och ungdomar
  • Ökad ersättning till föreningar som sköter badplatser m.m.
  • Öppning av vårdboende i Mariannelund.
  • Apotek i Mariannelund.

 

LANDSBYGDEN BEHÖVER RESURSER

Det är en jämlikhetsfråga att få rätt förutsättningar så att man vill, och kan, bo utanför centralorten Eksjö.

Jag vill att välfärden fungerar även på små orter och jag vill att alla politiker ska se hela Eksjö kommun. Vi behöver få fler företag att etablera sig på landsbygden för att den ska utvecklas.

Det är en självklarhet för mig att våra barn och unga ska kunna gå i skolan och ha en meningsfull fritid i sitt närområde. Likaså är det självklart att äldre ska kunna ha närheten till varandra och anhöriga om livet förändras.

Maria Österberg
Kandidat nr. 2, Mariannelund

facebook Twitter Email