SATSA PÅ SKOLAN

Vi vill satsa på en likvärdig skola – ingen ska lämnas efter eller utanför. I fokus är skolans uppdrag att förmedla och skapa kunskap. För att det ska lyckas bättre krävs fler utbildade lärare samt att all personal ges bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Vi ska ha en utbyggd elevhälsa, som ger stöd när så behövs och som arbetar förebyggande.

Vi arbetar för:

  • Att våra skolor och skolgårdar i högre utsträckning är anpassade utifrån verksamhetens behov
  • Behöriga lärare, bland annat genom möjlighet till vidareutbildning
  • Mer fysisk aktivitet under skoldagen
  • Att elever ska få mer kunskap om HBTQI-frågor
  • Uppehållsrum på Östanåskolan

 

SKOLAN BYGGER FRAMTIDEN

Vi ska ha en skola där alla elever synliggörs och som går att lita på när det gäller pedagogik, omsorg och kunskapsförmedling.

För att våra barn och ungdomar ska få de bästa förutsättningarna i livet är det viktigt med en bra skolgång. Vårt mål är en kommunal skola som levererar på alla nivåer, från förskola till gymnasium, med hög personaltäthet och en stark elevhälsa.

Allt detta är för våra elever men också samhället som helhet – eftersom det är i skolan vi bygger framtiden.

Johan Starck
Kandidat nr. 3, Hult

facebook Twitter Email