VAD VILL VI MER?

Utöver våra tre prioriterade frågor finns det naturligtvis andra saker som vi vill fokusera på. Några nämns här i min text men du kan även läsa om ytterligare fler nedanför.

Vi vill genomföra en extern genomlysning som vi tror skulle gynna kommunen i syfte att hitta möjliga effektiviseringar genom att minska byråkratin och skapa bättre förutsättningar för välfärden.. Vi vill satsa mer pengar till gata och park då underhållet är eftersatt och det är viktigt att vi har välskötta offentliga miljöer, särskilt med tanke på turism och besöksnäringen.

Vi vill dessutom göra en “återsatsning” på Eksjö museum och Eksjö Tourist Center då allt för stora besparingar har gjorts de senaste åren. Vi ska även fortsätta vårt arbete för att ingen bostadsbyggnation ska ske på Storegårdsområdet i Eksjö.

Mikael Andréasson
Kandidat nr. 5, Eksjö

YTTERLIGARE FRÅGOR

Nedanstående uppdateras löpande, senast uppdaterat 2022-08-12. Frågorna presenteras utan inbördes ordning.

Här nedan finns andra frågor som vi vill arbeta för samt mer motiv till några av ovanstående frågor:

  • Öppning av vårdboende i Mariannelund. Vi tycker att det är en självklarhet att kommunens näst största tätort ska ha ett vårdboende. Vi vill arbeta för en långsiktig lösning som vi vet håller över tid.
  • Återsatsning på Eksjö museum och Eksjö Tourist Center. Den styrande Alliansen har under en 3-årsperiod sparat in cirka 30 % av det kommunala anslaget. Vi vill se en återsatsning där verksamheterna får ett ökat kommunalt anslag.
  • Genomföra en extern genomlysning av arbetssätt och kommunens organisation. Vi vill genomföra en extern genomlysning av kommunens arbetssätt och organisation. Vi är övertygade om att en genomlysning av en extern och oberoende part kan bidra till att vi får nya perspektiv gällande möjliga besparingar, effektiviseringar och förbättringar. Det övergripande syftet är att minska byråkratin och skapa bättre förutsättningar för välfärden.
  • Ingen bostadsbyggnation på Storegårdsområdet i Eksjö. Kommunen behöver bostäder men vi måste välja våra platser med omsorg. Vi står bakom många områden som kommande bostadsområden men tror inte att Storegårdsområdet är rätt plats. Här ska vi istället spara mark för framtida fritids-, kultur- och friluftsändamål då detta är den sista marken som finns kvar i anslutning till befintligt fritidsområde. Dessutom tror vi att bostäder i detta område kan skada campingens verksamhet och därmed kommunens attraktivitet för turister.
  • Gratis kulturskola. Plats för barn och unga på kommunens kulturskola ska inte avgöras av plånboken.
  • Tillskapande av fritidsbank. Vi vill att kommunen skapar en fritidsbank där barn och unga kan låna fritidsutrustning.
  • Ökade föreningsbidrag. Vi vill öka föreningsbidragen för att stötta föreningarna ytterligare och långsiktigt bidra till att verksamheterna har god ekonomi.
  • Apotek i Mariannelund. Vi vill arbeta för att ett apotek åter igen ska finnas i Mariannelund.

 

facebook Twitter Email