VARFÖR ÄR DU SOCIALDEMOKRAT?

Jag ser dagligen människor med berättigade behov av insatser i skola, vård och omsorg, bli omsprungna i kön av mera resursstarka individer och grupper. Jag vill arbeta för ett samhälle där alla får samma chans och där de av oss som har särskilda behov också får sin del!

Karsten Offenbartl
Kandidat nr. 11, Eksjö


Därför att jag inte tror på att plånboken ska spela roll för grundläggande rättigheter och att jag är övertygad om att alla människor oavsett ursprung, funktionsvariation, religion, ålder eller kön ska ha samma förutsättningar till ett bra liv i Sverige.

Frida Engqvist
Kandidat nr. 30, Eksjö


Som socialdemokrater arbetar vi med att skapa ett jämlikt samhälle vad gäller exempelvis de ekonomiska klyftorna. Jag står för människors lika värde och är emot ojämlikhet.

Farhan Marofpour
Kandidat nr. 19, Eksjö


Jag är stolt att tillhöra ett parti som kämpar för trygghet, rättvisa och välfärd för alla, oavsett ålder eller kön samt för att vi ska ha bra kollektivavtal och lagar. Sådant som så många idag tar för givet.

Siw Leander
Kandidat nr. 14, Mariannelund


Jag tror på ett samhälle som är grundat på demokrati, alla människors lika värde och lika rätt. Ett samhälle utan fördomar, diskriminering, rasism och ojämlikhet.

Vernisa Gazibara
Kandidat nr. 22, Eksjö


Därför att för mig är socialdemokratin möjlighet till bildning, gemenskap och den kooperativa tanken. Jag tror på föreningslivets kraft, och att föreningslivet gynnas av vår politik.

Levi Schneider
Kandidat nr. 39, Bruzaholm


 

facebook Twitter Email