DAGS FÖR FÖRÄNDRING – VÅR KOMMUN KAN BÄTTRE!

Vi tycker att det finns mycket i Eksjö kommun som är bra men vi vet också att det finns saker som kan bli bättre.

Vi vill vara en kommun som sätter äldreomsorg och skola i främsta rummet med våra äldres, elevers och föräldrars bästa i fokus. Du som invånare ska känna en stolthet över din kommun och en trygghet över att den kommunala välfärden håller en hög kvalité och att den finns där när du behöver den.

Vi ska skapa goda förutsättningar för att säkerställa att hela kommunen kan leva, en kommun där tätorter och landsbygd är lika viktigt. Vi strävar efter att vara en kommun där alla människor känner sig sedda och som erbjuder ett rikt fritids- och kulturutbud för såväl invånare som besökare.

Socialdemokraterna i Eksjö kommun är ett parti med många engagerade medlemmar. På vår valsedel har vi 72 företrädare med olika bakgrund, erfarenhet, bostadsort och med varierande ålder (18-83 år). Den främsta styrkan är att vi får många olika perspektiv på kommunala frågor och vad som är viktigt för oss invånare i olika faser av livet.

I detta program presenterar vi våra prioriterade frågor samt ett urval av våra kandidater. Tror du som jag – att vår kommun kan bättre och att vi är rätt parti för att uppnå detta? Rösta på Socialdemokraterna den 11 september.

Sebastian Hörlin
Kandidat nr. 1, Eksjö

facebook Twitter Email